Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego

Zbiór zabytków Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego liczy ponad 3000 eksponatów, które w większości pochodzą z przedwojennego muzeum oraz ze współczesnych zakupów i darów. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja rzeźby gotyckiej. Cennymi zabytkami są drewniane figury św. Jana Chrzciciela z końca XIV w., XV-wieczne Piękne Madonny, Pieta z Łubowic, krucyfiksy, skrzydła tryptyku ze Smolnicy, płaskorzeźba Boże Narodzenie z przełomu XV/XVI w. Ciekawy jest ponadto zbiór rzeźb i obrazów barokowych oraz XVIII- i XIX-wiecznych rycin z widokami Raciborza i miast śląskich.

Pokaźną część zbiorów zajmuje kolekcja cyny śląskiej – około 250 sztuk różnego rodzaju wyrobów: naczyń i przedmiotów codziennego użytku (XVII – XX w.).

W zasobach działu znajdują się również wyroby rzemiosła artystycznego, szaty i paramenty liturgiczne, naczynia z miedzi, mosiądzu, żelaza, szkła, porcelany i fajansu (m.in. z wytwórni z Prószkowa, Tułowic, Miśni), formy odlewnicze oraz pamiątki odpustowe.

W Galerii Współczesnej Sztuki Śląskiej dział gromadzi obrazy, rysunki, grafiki i rzeźby. Z plenerów malarskich pozyskiwane są prace artystów – uczestników z Polski i z zagranicy.